Qiymətlər

Qiymətlər

5/8 ₼ Hündürlüyü 50 sm-ə kimi olan yumşaq oyuncaq
8/12 ₼ Hündürlüyü 100 sm-ə kimi olan yumşaq oyuncaq
13/25 ₼ Hündürlüyü 100 sm-dən çox olan yumşaq oyuncaq