Qiymətlər

Qiymətlər

- ₼ Xəz papaq
- ₼ Xəz yaxalıq
- ₼ Xəz manjetlər
- ₼ Dəri
- ₼ Süni xəzdən astar
- ₼ Xəz şərf
- ₼ Xəz astar
- ₼ Xəz pled